Organizator logistyczny konferencji:

"Convention+ Spółka z organiczoną odpowiedzialnością" Warsaw Sp. k.

ul. Biały Kamień 8/5
02-525 Warszawa